Selecteer een pagina

Updated: 26-09-2020

Voor veel gepensioneerden een jaarlijks terugkerende frustratie, het Bewijs van in Leven zijn (of ook wel Attestatie de Vita – AdV)

Zie ons voorgaande bericht over de Waldo App: https://www.stichtinggoed.nl/levensbewijs/svb-digitaal-levensbewijs/

Zowel de SVB, middels het Waldo project, alsmede de ABP hebben een App ontwikkeld. Wij hopen echter dat slechts één App zal dienen voor zowel de SVB als alle pensioenfondsen. Daarnaast zijn er gepensioneerden die geen voorkeur geven aan een digitale oplossing. Voor deze mensen is het belangrijk dat een AdV formulier op één centraal punt kan worden aangeleverd en verwerkt. De pensioenfondsen kunnen hiervoor een servicedocument downloaden, volgens de informatie van de Pensioenfederatie. Het servicedocument dient als toelichting hoe de gegevens (RNI) van de SVB gebruikt kunnen worden. Op deze manier hoeft men niet meer meerdere levensbewijzen in te sturen.

Met dit servicedocument informeert de pensioenfederatie de pensioenfondsen over de optimalisatiemogelijkheden rondom het proces van het opvragen van Attestatie de Vita (AdV) door gebruik te maken van de gegevens die geregistreerd staan in de Registratie Niet Ingezeten (RNI).

Voor pensioenfondsen valt een verbetering van de klanttevredenheid en een substantiële besparing te behalen in het uitvraagproces van Attestatie de Vita (AdV) door gebruik te maken van de gegevens die geregistreerd staan in de Registratie Niet Ingezeten (RNI).

De SVB registreert het moment van terugontvangen van een door haar uitgevraagde AdV in de RNI. Pensioenfondsen erkennen door de SVB uitgevraagde attestaties als wettig bewijsmiddel voor in leven zijn, mits deze van recente datum zijn. Als het pensioenfonds erop vertrouwt dat de door de SVB gedane registratie in de RNI valide is, is het mogelijk voor pensioenfondsen om het aantal zelf uit te vragen attestaties drastisch te verminderen.

Bron: Pensioenfederatie.nl

Klik op de links om het antwoord van de pensioenfederatie op de brief van Stichting GOED over het service document en de in ontwikkeling zijnde apps te lezen.

KAMERVRAGEN

Download hier de antwoorden van minister Koolmees op de kamervragen

Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de mogelijkheid voor gepensioneerden in het buitenland om via een app hun levensbewijs door te geven (ingezonden 21 augustus 2020).

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «ABP komt met app voor attestatie de vita»?
Vraag 2
Deelt u de mening dat het belangrijk is dat gepensioneerden snel en makkelijk hun levensbewijs kunnen doorgeven? Waarom is het niet mogelijk dat het levensbewijs (digitaal) naar zowel de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar wordt gestuurd?
Vraag 3
Op welke manier volgt u of de app van het pensioenfonds ABP een succes wordt? Kan de SVB in de toekomst ook de app van de ABP gebruiken, als deze heel goed blijkt te werken?
Vraag 4
In hoeveel landen is de app voor digitale levensbewijzen van de SVB (Wereldwijd Alternatief Levensbewijs voor een Digitale Overheid (WALDO)) inmiddels beschikbaar? Wanneer wordt deze service wereldwijd beschikbaar?
Vraag 5
Herkent u het signaal dat gepensioneerden in het buitenland zowel aan de SVB als aan hun pensioenfonds een levensbewijs moeten sturen, omdat de SVB dit door privacywetgeving niet meer mag delen? Zo ja, wat doet u om deze belemmeringen weg te nemen?
Vraag 6
Hoeveel gepensioneerden maken gebruik van de SVB-app om digitaal hun levensbewijs aan te leveren? Hoeveel procent van alle gepensioneerden in het buitenland betreft dit?
Vraag 7
Hoe vaak komt het voor dat een levensbewijs door de SVB of een pensioenfonds of -verzekeraar geweigerd wordt? Waar kan de betreffende gepensioneerde in dat geval terecht?
Vraag 8
Hoe vaak komt het voor dat een papieren formulier voor het levensbewijs kwijtraakt in de post? Waar kan de betreffende gepensioneerde in dat geval terecht?
Vraag 9
Hoe vaak ervaren gepensioneerden in het buitenland problemen met DigID bij het doorgeven van hun levensbewijs? Waar kunnen zij in dat geval terecht?
Vraag 10
Deelt u de mening dat gepensioneerden ook de mogelijkheid moeten houden om een papieren formulier te gebruiken? Hoe is die mogelijkheid gewaarborgd?
Vraag 11
Bij hoeveel gepensioneerden is de verzending van hun levensbewijsformulier uitgesteld, doordat vanwege COVID-19 lokale overheidskantoren gesloten zijn?
Vraag 12
Hoe wordt bepaald of het in een bepaald land vanaf oktober weer mogelijk is het levensbewijs te laten ondertekenen? Deelt u de mening dat gepensioneerden er niet de dupe van mogen worden als lokale overheidskantoren nog gesloten zijn?

Download hier de Kamervragen Download hier de antwoorden van minister Koolmees

 

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This