Selecteer een pagina

LAATSTE NIEUWS

VOOR NEDERLANDERS IN HET BUITENLAND

Na een loopbaan in de bouw is Piet* (71) samen met zijn vrouw Ria* (67) naar Duitsland verhuisd. Omdat Piet en Ria tot Piets pensionering in Nederland woonden, krijgen ze een AOW-uitkering. Die wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ook krijgt Piet een klein aanvullend pensioen via het pensioenfonds voor de bouw.

In januari maakt de SVB ineens 50 euro minder over aan Piet en Ria. Piet vraagt de SVB hoe dat kan. Ze vertellen hem dat de belastingregels zijn veranderd. De SVB moet nu loonbelasting inhouden op de AOW van bepaalde groepen mensen die in het buitenland wonen. Daardoor valt de AOW lager uit. Maar, vertelt de SVB: het kan zijn dat Piet vrijstelling van de loonbelasting kan krijgen. Die moet hij aanvragen bij de Belastingdienst.

Dan raakt Piet het spoor bijster. De informatie die hij van de SVB heeft ontvangen, begrijpt hij niet goed. En met de Belastingdienst komt hij er ook niet uit. Piet neemt contact met ons op voor hulp. Daarin is Piet is niet de enige: we krijgen veel telefoontjes van mensen die in het buitenland wonen en sinds 2019 minder AOW ontvangen. Soms gaat het om wel 100 euro per maand.

Wij gaan daarom in gesprek met de SVB en de Belastingdienst. We vertellen hen over de problemen van mensen als Piet en Ria. En dat we vinden dat de SVB en de Belastingdienst sommige groepen AOW’ers nog een keer moeten informeren over de veranderingen. We denken namelijk dat er AOW’ers zijn die geld mislopen omdat ze niet weten wat ze precies moeten doen. De SVB vertelt ons dat de voorwaarden voor vrijstelling verschillen per land en per situatie. De SVB kan daarom niet zomaar vaststellen of mensen recht hebben op een vrijstelling. Dat moet de Belastingdienst doen.

Maar de SVB is het met ons eens dat ze AOW-ontvangers nog een keer moeten informeren. Deze week hebben ze daarom een brief gestuurd naar ongeveer 55.000 mensen die in het buitenland wonen. In die brief staat hoe het zit met de vrijstelling en hoe AOW’ers die alsnog kunnen aanvragen. Als mensen zo’n vrijstelling krijgen, geeft de Belastingdienst dat voortaan door aan de SVB. Dat scheelt veel regelwerk.

Bij Piet en Ria is de vrijstelling inmiddels rond. Voortaan maakt de SVB weer het normale AOW-bedrag over. En de loonheffing die de SVB te veel heeft ingehouden, kan Piet via een belastingaangifte terugvragen aan de Belastingdienst.

*gefingeerde naam

Deze column is eerder geplaatst in de Telegraaf van zaterdag 2 november jl.

Bron: Nationale Ombudsman

 

Nationale Ombudsman

Klacht indienen of vragen? De Nationale Ombudsman is er ook voor Nederlanders in het buitenland!

 

SVB - Inhoudingen op uw AOW buiten Nederland

Als u buiten Nederland woont, kan de SVB loonheffing en de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) inhouden op uw AOW-pensioen. Het hangt af van het land waar je woont en of je onder de Zorgverzekeringswet valt.

 

Belasting - Aanvraag Vrijstelling van loonheffing

Formulieren om vrijstelling aan te vragen.

Bel Belasting Telefoon Buitenland als je vragen hierover hebt; +31 55 5 385 385

 

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This