Selecteer een pagina

In Nederland heeft de arts Ester Bertholet het behandelpaspoort ontwikkeld. Volgens Ester hebben veel mensen niet goed nagedacht over hun behandelwensen en overkomt een behandeling hen plotseling. “Als je ziek bent en of om 3.00 ’s nachts op de spoedeisende hulp zit, maak je soms niet de goede keuzes. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij de vraag wat je wilt als je ziek bent, vóórdat je ziek wordt”.

Wanneer iemand ziek wordt, valt er meer te kiezen dan mensen vaak denken. Zo zou iemand zelf kunnen beslissen of hij terughoudend wil zijn met bijvoorbeeld medicijnen, reanimatie of ziekenhuisopname. Het Behandelpaspoort kan ook als wilsverklaring worden gebruikt. Let wel op, dit is afhankelijk van het land waar je woont.

In Nederland is het Behandelpaspoort in samenspraak met een grote groep ouderen ontwikkeld om van te voren na te kunnen denken en te praten over wensen ten aanzien van behandeling en zorg. Het behandelpaspoort is bedoeld als hulpmiddel, een boekje ter grootte van een paspoort waarin vragen staan, die mensen kunnen gebruiken om samen met hun naasten (vrienden of familie) en de huisarts na te denken over wat ze al dan niet willen.

Heb ik een behandelpaspoort in het buitenland nodig?

Het is waarschijnlijk het laatste waar je aan denkt als je emigreert of tijdelijk in het buitenland gaat wonen. Wat zijn je wensen als je plotseling ernstig ziek zou worden en kunnen deze wensen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden in het land waar je woont. Zo is bijvoorbeeld euthanasie in veel landen niet toegestaan en strafbaar. Ieder land heeft zijn eigen regels, wetten en procedures.

Vragen en discussies hieromtrent hebben wij als Stichting eerder voorbij zien komen. Het leek ons derhalve een goed idee om dit hulpmiddel ook aan Nederlanders in het buitenland aan te kunnen bieden. Zodat men via de vragen gaat nadenken en kan uitzoeken welke regels er gelden in het woonland en dit bespreekt met familie en/of huisarts.

Wij hebben vervolgens contact opgenomen met Ester Bertholet, met de vraag of het behandelpaspoort ook vertaald kan worden naar het Engels, zodat Nederlanders in het buitenland er makkelijker gebruik van zouden kunnen maken. Zij begreep, na onze uitleg, dat er ook behoefte voor het behandelpaspoort kan zijn voor Nederlanders die over de grenzen wonen en heeft ingestemd het te vertalen.

Er wordt nu gewerkt aan een Engelse versie en de Stichting wil nu graag onderzoeken in welke landen hier wel of geen behoefte aan is. Vervolgens kan de Stichting GOED de distributie vereenvoudigen door bijvoorbeeld bulk aankopen, zodat bij bestelling alleen de lokale verzendkosten in rekening worden gebracht.

Werken onderstaande vragen niet, met het beeldscherm, dan kun je ook deze link gebruiken.

powered by Typeform
Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This