Selecteer een pagina

Wet langdurige zorg (WLZ) en wonen in het buitenland

Volgens de Wet Langdurige Zorg ben je verzekerd voor deze wet, als:

 

Je ingezetene bent in Nederland (ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente)

Dit betekent dat de persoon in kwestie inwoner van Nederland is volgens de wetgeving. Dit houdt in dat de persoon permanent in Nederland woont of als inwoner wordt beschouwd. In Nederland wordt iemand als inwoner beschouwd op basis van zijn of haar fiscale woonplaats. Dit betekent dat de Nederlandse belastingdienst kijkt naar waar een persoon woont en waar hij of zij zijn persoonlijke en economische belangen heeft. Er wordt onder andere gekeken naar woonplaats. Als je in Nederland woont, ben je inwoner van Nederland voor fiscale doeleinden. Dit houdt in dat je een permanente verblijfsplaats in Nederland hebt.
Als het merendeel van je financiële en economische belangen in Nederland ligt, word je ook als inwoner beschouwd. Dit omvat zaken als werk, inkomen, bezittingen en investeringen in Nederland. Sociale en maatschappelijke banden: Als je sterke sociale en maatschappelijke banden hebt met Nederland, kan dit ook bijdragen aan de status van inwoner.

Niet ingezetene bent

Doch ter zake van in Nederland of op het continentaal plateau (bijvoorbeeld op een booreiland of aan boord van een bevoorradingsschip) in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen Dit betekent dat de persoon in kwestie geen inwoner van Nederland is volgens de wetgeving. Maar werkzaam in Nederland of op het Nederlandse continentale plateau als werknemer. De persoon in kwestie betaalt belasting in de vorm van loonbelasting over het inkomen dat ze verdienen met de in Nederland of op het continentaal plateau verrichte arbeid.
De Sociale verzekeringsbank (SVB) stelt ambtshalve en, desgevraagd, op aanvraag vast of een natuurlijke persoon voldoet aan de bij of krachtens de artikelen 2.1.1 of 2.1.2 vastgestelde voorwaarden voor het verzekerd zijn ingevolge deze wet.

De WLZ is een Nederlandse wet die langdurige zorg en ondersteuning biedt aan mensen die in Nederland wonen. De zorg die wordt geboden via de WLZ is bedoeld voor personen met een blijvende behoefte aan intensieve zorg en ondersteuning.

Als je permanent in het buitenland woont, ben je doorgaans niet verzekerd onder de Nederlandse zorgverzekering en val je buiten het bereik van de Nederlandse sociale zekerheidssystemen, waaronder de WLZ. In plaats daarvan zul je de zorg en ondersteuning moeten zoeken in het land waarin je woont, en dit kan variëren afhankelijk van het zorgsysteem en de wetten in dat land. Het is belangrijk om te weten dat de toegang tot zorg en ondersteuning in het buitenland kan verschillen van wat je gewend bent in Nederland.

Als je overweegt om in het buitenland te gaan wonen of al in het buitenland woont, is het verstandig om contact op te nemen met de relevante lokale autoriteiten en verzekeringen om te begrijpen welke zorgvoorzieningen beschikbaar zijn en welke kosten eraan verbonden zijn. Ook kan het handig zijn om na te gaan of er bilaterale overeenkomsten zijn tussen Nederland en het land waarin je woont die enige vorm van zorgdekking regelen.

Als je in het buitenland woont, maar nog steeds Nederlandse zorgpremies betaalt, kan je in sommige gevallen mogelijk nog steeds recht hebben op bepaalde zorgvoorzieningen, waaronder de Wet langdurige zorg (WLZ). Het recht op de WLZ kan echter afhankelijk zijn van verschillende factoren, waaronder je individuele situatie, verblijfsstatus en de specifieke voorwaarden van de WLZ.

Hier zijn enkele belangrijke punten om in gedachten te houden:

  1. Verblijfsstatus: In sommige gevallen kunnen Nederlanders die in het buitenland wonen en nog steeds zorgpremies betalen, aanspraak maken op de WLZ als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden voor verzekering en verblijf. Dit kan afhankelijk zijn van de aard van je verblijf in het buitenland (bijvoorbeeld tijdelijk of permanent).
  2. Zorg in Nederland: Het kan zijn dat je in het buitenland woont, maar periodiek naar Nederland reist voor zorg. In dergelijke gevallen kun je mogelijk toegang hebben tot WLZ-zorg als je voldoet aan de voorwaarden en aanvraagprocedures volgt.
  3. EU-/EER-landen en verdragslanden: Nederland heeft verdragen en afspraken met sommige landen, waardoor je mogelijk in aanmerking komt voor zorgdekking via de WLZ, zelfs als je in het buitenland woont. Dit kan variëren afhankelijk van het specifieke land en de overeenkomst die van toepassing is.

Het is essentieel om contact op te nemen met de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank (SVB) en/of je Nederlandse zorgverzekeraar om je situatie te bespreken en te verduidelijken
of je nog steeds aanspraak kunt maken op de WLZ of andere zorgvoorzieningen terwijl je in het buitenland woont. De regelgeving en voorwaarden kunnen complex zijn en variëren afhankelijk van individuele omstandigheden en woonplaats.

Auteur: Alice Ruinemans

Meer informatie over de WLZ is te vinden op diverse overheidswebsites;

CAK – Zorgverzekering buitenland

Zorg Instituut – WLZ zorg in het buitenland

SVB – Wanneer verzekerd voor de WLZ

SVB – Veel gestelde vragen over de WLZ

NWW – Zorgverzekering buitenland bij geen werk, pensioen of uitkering

 

 

 

 

 

 

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This