Sponsor Stichting GOED

STEUN ONS EN WORD - GOED - SPONSOR

De Stichting GOED is vanwege haar mondiale brede positie als de belangenbehartiger van Nederlanders in het buitenland, haar slagvaardige structuur en sterke samenwerkingsmogelijkheden optimaal toegerust voor de commerciële aantrekkingskracht van wereldwijd opererende Nederlandse organisaties.

Als uw organisatie grensverleggend bezig is, is iemand van ons met u verbonden!

De Stichting streeft namelijk naar verbinding tussen alle Nederlanders over de grenzen om hun collectieve belangen in en met hun vaderland zo doeltreffend mogelijk te behartigen. Uw medewerker, leverancier, klant, vertegenwoordiger of ander zakenrelatie zal derhalve lid of deelnemer zijn bij een van onze partners. Dat schept een band. En die band willen wij verzilveren, zodat u hem kunt vergulden. Eerlijker kunnen we het niet zeggen.

Op 3 Januari 2019 j.l. werd de Stichting GOED (Grenzeloos Onder Een Dak) opgericht, met als doel Nederlandse verenigingen, stichtingen, corporaties, online sociale netwerken, groeperingen e.d., gericht op Nederlanders die zich voor wonen of werken buiten Nederland bevinden, onder één koepel te laten samenwerken.

Circa anderhalf miljoen Nederlanders voelen zich, vooral het laatste decennium, met een terugtredende overheid en aanzienlijke vermindering van buitenlandse vertegenwoordiging, in de steek gelaten.

De Stichting fungeert als grootste gemene deler van alle hierin samenwerkende partners. Deze partners zullen op hun beurt op hun eigen specifieke wijze bepaalde groepen Nederlanders in het buitenland vertegenwoordigen, verbinden of anderszins ondersteunen.

Nederlandse overheden en instellingen reageerden tijdens ontmoetingen redelijk enthousiast op ons initiatief. Dit ondanks de kritische maar constructieve wijze waarop de initiatiefnemers de overheid al eerder hebben ‘bewerkt’, met aanbevelingen om hun dienstverlening te verbeteren, en zaken die door bezuinigingsdrift uit de bocht dreigen te vliegen nog eens onder de loep te nemen.

Van paspoort tot pensioen, van zorg tot fiscale kwesties: ondanks vertrek naar een nieuw woon- of werkland blijven de banden met het vaderland voor onze doelgroep buitengewoon belangrijk.

Alhoewel velen het gevoel bekruipt dat die gevoelens tussen hier en daar niet altijd wederzijds zijn.

Uiteraard zullen we voor subsidiëring allereerst bij de Nederlandse overheid aankloppen, want een stichting als de onze dient vooral ook het Nederlands belang.

De leden van onze partners werken vaak bij Nederlandse bedrijven of hebben daar gewerkt, nemen Nederlandse goederen of diensten af, komen vaak vliegend op bezoek en versterken via mantelzorg en in familiesfeer de onderlinge banden, waardoor men  wereldwijd die specifieke Nederlandse cultuuruitingen ervaart. Op deze wijze wordt een breder, indrukwekkender en vooral positiever beeld van Nederland verspreid.

Aangezien louter speculeren op een jaarlijkse overheidssubsidie als enige bron van inkomsten van beide kanten niet aanbevelenswaardig is, werven we over een breder vlak inkomsten.

Sponsoring is een van die inkomstenbronnen die de aanbieders daarvan de unieke mogelijkheid bieden iets terug te doen voor alle landgenoten in den vreemde. Zakelijk mag er echter op meer gerekend worden:

  • contact met deze ruim één miljoen Nederlanders;
  • uitdragen van de bijzondere kenmerken van unieke Nederlandse producten en cultuuruitingen.

De verbazing om waar ook ter wereld altijd wel weer ergens een Nederlander tegen te komen zegt niet alleen iets over onze verspreiding over de globe. Het zegt ook iets over de penetratie van onze handelsgeest en uitdragen van al die typisch ‘Hollandse’ kwaliteiten. Gezelligheid, maar ook de ‘niet kletsen maar poetsen’ mentaliteit, onze taalvaardigheid of wereldwijd zeer gewaardeerde hulpvaardigheid bij natuurrampen. Soms ietwat te direct, maar altijd oprecht, maar welgemeend betrokken en verantwoordelijk. 

Overal zijn Nederlanders in het buitenland aan het werk bij internationale en nationale bedrijven en eigen bedrijven. Van het liften van de Koersk tot het opspuiten van Arabische palmeilanden, van het bottelen van lokaal speciaal bier tot het fabriceren van typisch Afrikaanse kledingstoffen, van het ondersteunen van ons Nationaal ballet tot het uitermate voorzichtig in en uitpakken van de Hollandse Meesters, overal zijn hier Nederlanders te vinden.

Aanvraagformulier sponsors

3 + 1 =

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This