Selecteer een pagina

Jaaroverzicht 2023

Stichting GOED (Grenzeloos Onder Eén Dak), is een belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland vanaf het moment van vertrek uit Nederland tot en met een eventuele terugkeer. Wonen in het buitenland en je veranderde status brengt veel verandering met zich mee.

Daarnaast kunnen er ook tijdens je verblijf veranderingen optreden zowel in je eigen levenssituatie of bijvoorbeeld een overheidsregulering. Deze kunnen invloed hebben op je relatie met Nederland en haar instanties.

Stichting GOED staat voor samenwerken, verbinden en informeren.

De organisatie werkt als klankbord voor zowel Nederlanders die in het buitenland wonen als voor Nederlandse (semi-) overheidsinstanties. Samen houden we elkaar op de hoogte, kaarten we problemen aan en zoeken we actief naar oplossingen.

We zetten ons onder andere in voor;

 • Behoud en het herkrijgen van het Nederlanderschap en de modernisering van de nationaliteitswet.
 • Digitale Inclusie en verbetering in de diensten van de digitale overheid.
 • Verbetering van de consulaire dienstverlening (waar noodzakelijk) en de informatievoorziening van de overheid in het algemeen.
 • Vergemakkelijken van eventuele terugkeer naar Nederland.
 • Behoud van een basis bankrekening in Nederland.
 • De buitenlandse partner/kinderen.
 • Het oplossen van Ad-hoc problemen en knelpunten.

Organisatiestructuur

De Stichting bestaat volledig uit vrijwilligers. Op dit moment zijn er drie bestuurders werkzaam en een twintig tal vertegenwoordigers verspreid over de wereld.

Donateurs zijn de enige inkomstenbron voor de Stichting.

Activiteiten 2023

 

Verkiezing kiescollege eerste kamer

Op 15 maart 2023 was er een nieuwe verkiezing voor kiezers buiten Nederland: de verkiezing van de leden van het kiescollege voor niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer. Men moest zich voor 31 januari 2023 hiervoor registreren. We hebben hier via de nieuwsbrief en sociaal media veel aandacht aan gegeven. Zodat deze informatie bij zoveel mogelijk Nederlanders in het buitenland bekend was.

Uiteindelijk hebben 37.455 Nederlanders in het buitenland zich geregistreerd.

Rapportage MAX Meldpunt op TV

We hebben regelmatig contact met oud-Nederlanders. Dit jaar hebben we kennis gemaakt met een groep Nederlanders die woonachtig is in Brazilië. Een groot aantal van hen heeft het Nederlanderschap onbedoeld verloren en wil dit graag herkrijgen.

Door de verhalen van deze oud-Nederlanders uit Brazilië hebben we opnieuw de aandacht op de problematiek rondom het verlies van Nederlanderschap weten te vestigen. Max Meldpunt (NPO2) heeft, met medewerking van Stichting GOED, een rapportage over het onderwerp gemaakt aan de hand van de verhalen van twee oud-Nederlanders, Karin uit Australië en Antina uit Brazilië. Zij hebben hun verhaal op TV verteld waarna de voorzitter van Stichting GOED in de studio de problematiek kort heeft toegelicht.

https://www.maxmeldpunt.nl/recht/dubbele-nationaliteit-zo-raakt-u-uw-nederlanderschap-niet-kwijt/

Verwarrende informatie over evenredigheidstoets

De aanvragen (via Min. BuZa) voor de evenredigheidstoets, de optieprocedure voor het herkrijgen van het Nederlanderschap verliepen stroef in de beginfase.

We kregen tegelijkertijd te horen dat veel aanvragen werden (en nog steeds) afgewezen. Ondanks dat het aanvraagproces is verbeterd, is de informatie hieromtrent nog steeds te beperkt en soms verwarrend, wat leidt tot verkeerde verwachtingen. Ook lijken niet alle ambtenaren over voldoende kennis te beschikken. Stichting GOED is daarom met het ministerie van Buitenlandse Zaken (Nederland Wereldwijd) in gesprek gegaan. Zij zullen werken aan een verbeterde informatievoorziening op hun website.

https://www.stichtinggoed.nl/nederlanderschap/evenredigheidstoets-ontaard-in-dwaalspoor/

Ook de IND kwam tot dezelfde conclusie als GOED en heeft hierover een rapport uitgebracht. We blijven dit in 2024 actief opvolgen.

EMIGRATIEBEURS 1 en 2 April

Voor de tweede maal hebben we samen met de VBNGB op een zeer drukbezochte Emigratiebeurs gestaan. We hebben veel potentiële emigranten met plezier advies kunnen geven. Ons e-boekje – Survivalgids voor de emigranten is vele malen gedownload. Ook in 2024 staan we weer op de beurs, op 6 en 7 april!

Digitale overheid

De Digitale overheid houdt ons vaak bezig. Periodiek zijn er gesprekken met Min. BuZa over verschillende onderwerpen. Ook met het Min. van Binnenlandse Zaken (BZ) en we hebben wederom deelgenomen aan het DigiD Burgerpanel. De onderwerpen variëren van RNI/BRP, BSN en DIGID*. Hoewel er grote vooruitgang is door DigiD Videobellen, zijn er nog steeds problemen met DigiD voor Nederlanders in het buitenland. Zoals de ID check, daarnaast staat de Digitale inclusie voor Nederlanders over de grens nog steeds niet op de agenda. Een brief is verstuurd naar Staatssecretaris van Huffelen hierover, zie de reactie.

Zie ook ons artikel in de Volkskrant.

 • RNI – Registratie Niet Ingezetenen
 • BRP – Basis Registratie Personen
 • BSN- Burgerservicenummer
 • DigiD – Digitale Identiteit

Bankrekening behouden

Stichting GOED, VBNGB en SNBN hebben een onderzoek opgesteld naar het behouden van een Nederlandse bankrekening. We hebben hiermee data verzameld over het sluiten van bankrekeningen en de gevolgen die dit met zich meebrengt voor Nederlanders in het buitenland.

Meer dan 2250 respondenten, wereldwijd, hebben deelgenomen. De bevindingen en conclusies zijn in het rapport te vinden.

We hebben nu een beter inzicht in de gevolgen van het in het buitenland wonen en het behouden van een bankrekening.

We zullen dit in 2024 verder actie ondernemen.

VFS Global – Visum Kort verblijf – Visumcode

We hebben een gesprek gehad met Min. BuZa over de klachten van VFS Global en ons meldpunt staat hiervoor open. Zie o.a. het artikel op de website van SchengenVisum.info.

Ook onderzoeken wij hoe er klachten ingediend kunnen worden als de visumcode niet wordt nageleefd door een buitenlandse vertegenwoordiging van Nederland. Wij zien ook een toename in afwijzingen Visum Kort Verblijf aanvragen voor een buitenlandse partner. Hierover is contact met de Nationale Ombudsman en een aantal andere organisaties.

We zullen dit verder inventariseren en streven naar een betere klachtenprocedure.

Ambassadeursconferentie

In juni was Stichting GOED aanwezig bij de netwerkreceptie, een mooie gelegenheid om met diverse ambassadeurs van uiteenlopende landen kennis te maken en van gedachte te wisselen.

Het is wel duidelijk dat de focus van de ambassadeurs vooral ligt op het bedrijfsleven en de Nederlandse ondernemers en in mindere mate op de ‘gewone’ emigrant als persoon. De economische belangen en behoeften wegen nu eenmaal zwaarder.

Na verschillende ambassadeurs gesproken te hebben werd al snel duidelijk dat men vaak niet weet hoeveel Nederlanders in een land wonen en hoe ze het beste te bereiken zijn. Ook weet de ambassade niet wanneer Nederlanders weer terugkeren naar Nederland of naar een ander land verhuizen.

Naar aanleiding hiervan hebben we onderzoek gedaan naar de bekendheid van de informatieservice van Min. BuZa en de RNI. Dit onderzoek is gedeeld en besproken tijdens de meeting met het Min. BZ. De overheid erkent het probleem en werkt aan verbetering.

Stemmen vanuit het buitenland – verkiezingen

Stichting GOED heeft via de eigen website, nieuwsbrief en Sociaal Media de achterban zo goed mogelijk geïnformeerd over registratie en stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november.

Alle politieke partijen zijn aangeschreven voor een reactie op de onderwerpen die belangrijk zijn voor de vertrokken Nederlander. Verschillende partijen hebben hierop gereageerd.

Verder hebben we via onze nieuwsbrief en website de uitslagen bekend gemaakt hoe de Nederlander over de grens heeft gestemd.

Wetsvoorstel meervoudige nationaliteit

Net voor de verkiezingen was er toch nog beweging in het nationaliteitsvraagstuk. D66 heeft namelijk samen met GL/PvdA een oud wetsvoorstel tot modernisering uit de kast gehaald en afgestoft. Oud Nederlanders, die vanaf 2003 het Nederlanderschap zijn verloren, krijgen met dit wetsvoorstel de gelegenheid om het te herkrijgen.

Wij zouden echter ook graag erkenning zien voor de eerste golf Nederlanders die hun nationaliteit vaak onbewust en onbedoeld hebben verloren. Ondanks dat er voor deze mensen al een tijdelijke optie mogelijk was in 1985 door een wetswijziging, was deze net als in 2003 vrijwel onbekend. Zie meer info in ons artikel hierover.

We hebben vandaag nog steeds mensen die ons rapporteren hoe men destijds bij ambassades en consulaten is weggestuurd met de uitspraak, “nee, u bent te laat”. Dus het was niet alleen dat burgers niet van wetswijzigingen en mogelijke Optierechten wisten, ook overheidspersoneel stuurde mensen foutief de deur uit.

We zullen in 2024 weer contact leggen met de politieke partijen zodat ook deze groep gehoord wordt.

Zie ons artikel in de Volkskrant.

In mei 2023 hebben we ook een reactie op de internetconsultatie (Wijziging RWN-herkrijging en verlies Nederlanderschap na langdurig verblijf buiten Koninkrijk en EU) ingediend.

Overige werkzaamheden en activiteiten

Stichting GOED evalueert regelmatig ontwikkelingen en signalen komende vanuit de achterban via sociale media, binnenkomende e-mails/berichten en het centraal meldpunt.

Berichten die wij ontvangen over uiteenlopende onderwerpen beantwoorden wij zo efficiënt mogelijk en wanneer iemand echt is vastgelopen nemen we contact op met de desbetreffende instanties om een oplossing te vinden.

We hebben advies gegeven om bepaalde informatie op overheidswebsites te verduidelijken. Verschillende van deze adviezen zijn ter harte genomen en aangepast.

Wanneer bepaalde signalen een structureel karakter krijgen, dan onderzoeken we of we dit via de Stichting kunnen oppakken.

Daarnaast neemt de Stichting deel aan bijeenkomsten, conferenties en meetings met instanties/partners om goed geïnformeerd te blijven, overleg te plegen en het netwerk te versterken.

Vooruitblik

De Stichting GOED zal in 2024 zich wederom inzetten voor het algemeen belang van de vertrokken Nederlander als ook de terugkerende. Dit houdt in dat de Stichting zich o.a. sterk zal maken om de informatievoorziening en dienstverlening van de overheid te verbeteren, waar dit nodig mocht zijn. Om dit doel te bereiken streven we naar een goede samenwerking met de diverse overheidsinstanties. Ook zal Stichting GOED de samenwerking met de VBNGB (Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden Buitenland) gaan versterken.

De e-mails die vrijwel dagelijks binnenkomen proberen we, zo ver dit binnen onze capaciteit ligt, te beantwoorden.

Daarnaast behoren ad-hoc activiteiten/problemen die zich kunnen voordoen, van vertrokken Nederlanders, tot onze werkzaamheden. En ook in 2024 houden we onze achterban zo goed mogelijk op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en veranderingen.

In de planning op korte termijn

 • Opvolgen Digitale overheid
 • Opvolgen banken rapport
 • Niet naleven van de visumcode buitenlandse vertegenwoordigingen
 • Onderzoek naar afwijzingen Visum Kort Verblijf voor buitenlandse partner
 • Klachten VFS Global
 • Herkrijgen Nederlanderschap voor voormalig Nederlanders
 • Ambassadeursconferentie 30 jan 2024
 • Emigratiebeurs 6-7 april 2024

Financieel verslag 2023

De bestuurders doen hun werk op vrijwillige basis en worden hier niet voor betaald. De donaties stellen ons in staat onze invloed, voorlichting en werk uit te breiden.

Bekijk hier de jaarrekening

 

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This