Selecteer een pagina

Ik ben moeder van 2 kinderen en in 1962 geboren in Leiderdorp. Ik groeide op als jongste van vier in Brabant, verhuisde als student terug naar het westen voor de inservice opleiding verpleegkunde in Den Haag.

Volgde daarna een deeltijdstudie Algemene en Gezinspedagogiek aan Universiteit Leiden en diverse trainingen op het gebied van Bedrijfskundig Leiderschap waaronder een basisleergang rechten en Master of Business Administration (MBA).

Met een loopbaan van jarenlange ervaring in diverse management en directiefuncties in-en extramuraal Zorg- en Welzijn breed, ervaarde ik een manco in duurzame kwaliteitsverbetering en werd gecertificeerd auditor voor ISO 9001 Quality Management Systems en het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).

Mijn bestuurlijke ervaring ligt in nevenfuncties als voorzitter van het regiobestuur Haarlem bij Nationale Vereniging De Zonnebloem en bestuurslid van Vrouwen Netwerk Rijnstreek. Daarnaast had ik een adviserende rol t.b.v. het college van B&W Alphen aan den Rijn m.b.t. communicatie en het participatiebeleid.

Vrijwilligerswerk in Gambia

Na een tijdje vrijwilligerswerk te hebben gedaan in een kliniek in Gambia kwam ik in 2014 in contact met het bestuur van de Stichting Kinderen van Lamin en werd gevraagd om voor een aantal maanden de inmiddels gestarte nieuwbouw van Lamin Health Center, een ziekenhuis in het dorp Lamin (Gambia) te begeleiden. Als zorgprofessional lagen er wat lijntjes in mijn netwerk en er werden twee containers met ziekenhuisspullen en medische materialen naar Gambia verscheept.

Zo maakte de kliniek van een lokaal health center in 2015 een belangrijke doorstart.

Wat voor mij begon als liefdadigheidswerk door het begeleiden van dit gezondheidszorgproject in een derdewereldland is uitgegroeid tot een voltijds functie. Waarin ik mijn kennis als verpleegkundige, ervaring en expertise in diverse management functies, kan benutten ten behoeve van het welzijn en maatschappelijk belang voor het leven van honderdduizenden arme en zieke medemensen.

Een volwaardig ziekenhuis

Dankzij en met behulp van vele sponsors, studenten, vrijwilligers en internationale artsen is de kliniek van een pot paracetamol anno 2023 uitgegroeid tot een volwaardig ziekenhuis met een gemiddeld bezoekersaantal van ruim 25.000 patiënten per jaar voor een medisch consult.

Hoofddoel is om optimale klinische-en poliklinische zorg en begeleiding te bieden in een veilige en hygiënische omgeving.

De afgelopen jaren is daarvoor hard gewerkt aan de professionalisering op diverse fronten zoals de zorginhoudelijke aspecten en het managen van de bedrijfsprocessen.

Nederlanders in Gambia

Als klein Afrikaans land heeft Gambia een relatief grote Nederlandse gemeenschap. Voor Stichting GOED wil ik deze groep graag vertegenwoordigen in allerlei overheidszaken waar je als Nederlander in het buitenland tegenaan loopt.

Annemieke de Koning

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This