Terugkeer en Terugkrijgen van de Nederlandse nationaliteit

Thema 8

Door Optie of door Verlening (Naturalisatie)?

Optie
Ben je voormalig/oud Nederlander en heb je de Nederlandse nationaliteit verloren in verband met het aannemen van een vreemde nationaliteit?

Of ben je in het buitenland geboren met de Nederlandse nationaliteit en een vreemde nationaliteit en heb je de Nederlandse nationaliteit verloren?

Het kan zijn dat je in aanmerking komt om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen, maar het hangt er vanaf welk soort “Oud Nederlander” je bent. De Optie procedure is meestal de meest toegankelijke en snelste methode. Deze pagina gaat voornamelijk over de meestal benodigde terugkeer voor de Nationaliteit door Optie” 

Verlening (Naturalisatie)
Als alternatief is naturalisatie vanuit het buitenland nu ook nog mogelijk voor oud Nederlanders (Art 8 lid 2). Meer daarover op onze Nationaliteit door Verlening thema pagina. Let op! Wanneer je als voormalig Nederlander vanuit het buitenland een naturalisatieverzoek indient, hoeft je dus niet over een visum/mvv te beschikken. Echter stelt het IND dat er hierbij dan wel wordt getoetst of je aan de voorwaarden voor een Nederlandse verblijfsvergunning voldoet. Dit maakt het voor sommige uiterst moeilijk.

Terugkeer bij Optie, nodig of niet?

Op de Thema Pagina 5 “Nationaliteit door Optie” vind je een paar zeldzame uitzonderingen waardoor je niet in Nederland hoeft te zijn om de Nationaliteit door Optie procedure te volgen. In de meeste gevallen is terugkeer naar (verblijf in) wel Nederland noodzakelijk, en dat gaat dan samen met remigratie voorwaarden en maakt onderscheid tussen:

 • Oud-Nederlanders die geboren en getogen zijn in Nederland; en
 • Oud-Nederlanders die niet in Nederland zijn geboren en getogen maar en die nooit Nederlandse nationaliteit hebben gehad.
 • Oud-Nederlanders met de nationaliteit van een EU lidstaat.

Op Een Andere Manier Terug!
Eventueel kun je natuurlijk ook een verblijfsvergunning aanvragen vanwege andere redenen/rechten. Bijvoorbeeld huwelijk met een Nederlander, werk (met werkvergunning) in Nederland, etc. We gaan hieronder echter enkel in op de specifieke mogelijkheden voor voormalig/oud-Nederlanders.

Terugkeer voor ‘Oud Nederlanders’ geboren en getogen in het Europese deel van Nederland (incl. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba).

Je bent Oud Nederlander en bent in het Europese deel van Nederland geboren en getogen (dwz je hebt minimaal de helft van het basis onderwijs in Nederland, incl. Bonaire, Sint Eustatius of Saba gevolgd) en je hebt de Nederlandse nationaliteit verloren nadat je Nederland hebt verlaten.

Is deze situatie op jouw van toepassing?  Dan kom je in aanmerking voor het speciale visum “Wedertoelating”.

Dit visum/verblijfsvergunning wordt alleen in het Europese deel van Nederland verstrekt.

Je moet wel aan alle voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor het visum/verblijfsvergunning ‘Wedertoelating’ voor ‘Oud Nederlanders’ geboren en getogen in het Europese deel van Nederland
 • Je bent in het Europese deel van Nederland geboren en getogen.
 • Je hebt minimaal de helft van het basis-onderwijs in Nederland (incl. Bonaire, Sint Eustatius of Saba) gevolgd en je hebt de Nederlandse nationaliteit verloren nadat je Nederland hebt verlaten.
 • Je vormt geen gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid.
 • Afhankelijk van jouw nationaliteit moet je, voordat je naar Nederland komt, wel beschikken over een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Je mag het visum/verblijfsvergunning aanvragen in het land waarvan je de nationaliteit hebt. Een aantal nationaliteiten en groeperingen hebben geen mvv nodig.
 • Je bent bereid een tbc (tuberculose) onderzoek te ondergaan (er zijn wel uitzonderingen hierop).

Terugkeer voor ‘Oud Nederlanders’ die niet zijn geboren en getogen in Nederland

Een van de volgende situaties moet van toepassing zijn:

 • Je bent geboren in het buitenland als Nederlander en je hebt later de Nederlandse nationaliteit verloren.
 • Je Nederlandse nationaliteit is ingetrokken, omdat je na naturalisatie niet al het mogelijke hebt gedaan om afstand te doen van jouw oorspronkelijke nationaliteit.
 • Je hebt afstand gedaan van de Nederlandse nationaliteit, omdat je niet al het mogelijke hebt gedaan of wilde doen om afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit nadat je Nederlander bent geworden.
 • Je hebt als minderjarige in Nederland gewoond.
 • Op grond van de remigratiewet ben je teruggekeerd naar jouw land van herkomst. Je wilt nu gebruikmaken van artikel 8, remigratiewet om opnieuw naar Nederland te komen.
 • Je hebt een verzoek ingediend bij de rechtbank om vast te stellen of je de Nederlandse nationaliteit bezit (verzoek op grond van Rijkswet op het Nederlanderschap, Artikel 17).

Je komt in aanmerking voor de verblijfsvergunning wedertoelating als je aan alle volgende voorwaarden voldoet:

Voorwaarden voor het visum ‘Wedertoelating’ voor Oud Nederlanders die niet zijn geboren en getogen in Nederland
 • Je woont in een ander land dan het land waarvan je de nationaliteit bezit (je mag het visum dus niet aanvragen in het land waarvan je de nationaliteit hebt).
 • Je vormt geen gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid.
 • Je bent meerderjarig (dwz 18 jaar of ouder).
 • Je hebt bijzondere banden met Nederland (door onderwijs, opvoeding, maatschappelijke positie of werk).
  • Bijvoorbeeld: Je hebt de helft van het basisonderwijs in Europees of Caribisch Nederland of op Aruba, Curaçao of Sint-Maarten gevolgd of als ambtenaar in Nederlandse dienst gewerkt.
 • Je beschikt, als nodig, over een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).
 • Je bent bereid een tbc (tuberculose) onderzoek te ondergaan (er zijn wel uitzonderingen hierop).

Terugkeer voor Oud-Nederlanders met de nationaliteit van een EU lidstaat.

Als je de nationaliteit hebt van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland  dan heb je geen verblijfsvergunning of werkvergunning (TWV) nodig om in Nederland te wonen en werken. Je hoeft je niet te melden bij de IND en je hebt geen inreisvisum nodig. Wel moet je voldoen aan de EU richtlijnen mbt Vrij Verkeer van Personen en je mag dan geen beroep doen op algemene middelen, zoals bijvoorbeeld een bijstandsuitkering. Dan kan de IND jouw rechtmatig verblijf beëindigen. Dit geldt niet als je na vijf jaar al duurzaam verblijfsrecht hebt gekregen.

Eenmaal terug in Nederland.

Na een jaar legaal (ingeschreven) verblijf in Nederland kunt je aan de Optie Procedure beginnen, zie onze Thema pagina 5 Nationaliteit door Optie. Dit is in de meeste gevallen de snelste manier om als voormalig Nederlander jouw nationaliteit terug te krijgen.

Voorgaande/Verlopen Overgangsregeling Art 26

RWN Artikel 26, er was een periode waarbij iemand die zijn nationaliteit had verloren door het aannemen van een andere nationaliteit in bepaalde gevallen deze via optie ook woonachtig buiten Nederland kon terug krijgen. Dit was echter een tijdelijke mogelijkheid tussen 2003 en 2013 en dus nu niet meer mogelijk vanuit het buitenland.

De Rechter

Helaas is het volgens de Nederlandse wet niet mogelijk dat een Nederlandse rechter, de Nederlandse nationaliteit aan je terug kan geven, tenzij je deze verloren hebt vanwege Artikel 14 (criminaliteit). Wel kan de rechter bepalen of er fouten zijn gemaakt. Zo kan het zijn dat je door een fout van de overheid jouw nationaliteit bent verloren. Maar dit is enkel een schuld vraag en de rechter kan volgens de Nederlandse wet dit niet zomaar corrigeren. Never!? De rechter kan dus enkel vaststellen of je de Nederlandse nationaliteit hebt of niet (Art 17-20) en de nationaliteitswetgeving bepaalt dit.

De rechter kan dus eventueel ook bepalen dat de overheid fout is in de conclusie dat je geen Nederlander bent. In dit laatste zeldzame geval bent je dus nog steeds Nederlander en kan/zal de rechter dit bevestigen.

Echter, “never say never”!

Notitie Art 15 lid 1c / De Zaak Tjebbes:

“Op 12 Maart 2019 deed het Europese Hof van Justitie een uitspraak in de zaak Tjebbes, het zogenaamde “Tjebbes arrest”. De uitspraak kan eventueel de Nederlandse nationaliteit wetgeving beïnvloeden. Het is nog vroeg om te zien hoe en wanneer dit het geval zou zijn.

Het betreft hier Nederlanders met een dubbele nationaliteit die hun Nederlanderschap automatisch verloren omdat ze meer dan tien jaar onafgebroken in een land buiten de Europese Unie verbleven, Art 15 lid 1c zonder te voldoen aan oplossingen in Art 15 lid 3 en of 4.

Zoals wij al eerder schreven is vooral dit (ongemerkt) automatisme wat veel leed veroorzaakt. Immers krijgt de betrokkene geen kans om dit te beïnvloeden of te corrigeren. Het Europese Hof van Justitie gaat hier echter niet direct op in (zover wij opmaken) en vind dat zo’n automatisch verlies in strijd is met het evenredigheidsbeginsel in Europese verdragen waar Nederland lid van is. De uitspraak stelt dat de Nederlandse rechter en justitie hier naar moet kijken.

Dit opent dus de mogelijkheid om naar de Nederlandse rechter te stappen. Maar het is geen automatisch recht en je zult dan ook moeten aantonen dat het wegnemen van je nationaliteit onverenigbaar was met het evenredigheidsbeginsel van het Unierecht. Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in het bijzonder met het recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven.

Dit betekent dus dat als je kan beredeneren/bewijzen dat het wegnemen van je nationaliteit je familieleven (vooral mbt kinderen) negatief heeft beïnvloed het verlies niet zou moeten hebben plaatsgevonden. Automatisme is hiermee dan ook van de baan en de Nederlandse overheid zou toekomstige gevallen individueel moeten beoordelen op het evenredigheidsbeginsel. Moeilijke materie en iedere situatie zal anders zijn. Mocht je hiermee stappen willen ondernemen dan is het echt noodzakelijk om een gerenommeerd advocaat om advies te vragen. Immers kan zo’n rechtszaak alsnog op ‘nee’ uitdraaien.

Anderzijds kan onder andere hierdoor de politiek eventueel ineens heel redelijk worden en Art 15 lid 1c verwijderen en deze en andere getroffenen hun nationaliteit teruggeven. Er zijn zulke geluiden in de politiek maar het is nog niet duidelijk of dit haalbaar is en de politici overstag gaan met zo’n redelijk voorstel.

 Wij verwelkomen contact van elke politicus die dit meeleest en vragen over de materie heeft. Er zijn verschillende mogelijkheden om de wet redelijker en familievriendelijker te maken zonder het principe (van 1892) aan te passen. Echter kan de wet ook grondig veranderd en gemoderniseerd worden.

Kris von Habsburg”

Court of Justice of the EU Press Release 26/19 (PDF in Dutch)
Court of Justice of the EU, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 12 March 2019 Tjebbes and Others (multilingual)

DISCLAIMER
Alle informatie en adviezen moeten door de lezer zelf geverifieerd worden, alvorens actie te ondernemen. De informatie en het advies kunnen ongewild fouten bevatten en de situatie kan van persoon tot persoon verschillen. Daarnaast kan de wet net veranderd zijn of in de toekomst veranderen. Zie je een fout of heb je aanvullende informatie? Neem dan contact met ons op.

 

Nationaliteit Terug
Wie:
De meeste, maar niet alle, voormalige Nederlanders

Wie niet:
Diegene die nooit Nederlander zijn geweest, inclusief familie van voormalige Nederlanders

Interessante links/Informatie:
Nationaliteit door Optie Thema Pagina
IND Terugkeer Oud Nederlanders
Rijkswet op het Nederlanderschap
(Vermeld het ons als de links verouderd zijn of niet meer werken)

Meld u aan voor onze Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte! Belangrijke informatie en de laatste nieuwtjes voor Nederlanders die in het buitenland wonen. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This