Selecteer een pagina

Veel Nederlanders ondervinden na een lang of kort verblijf in het buitenland problemen bij hun terugkeer naar Nederland. Een deel van hen ziet om deze reden zelfs af van terugkeer. Er is geen ondersteuning voor de Nederlandse remigrant bij gemeenten of andere instanties.

Een veel voorkomende klacht is het gebrek aan informatie over terugkeer naar Nederland. Waar kan men terecht als je bij aankomst geen vast woonadres hebt. De wirwar aan regels waaraan terugkeerders moeten voldoen en het gebrek aan voorlichting en informatie is frustrerend. Mensen belanden vaak in een vicieuze cirkel. Geen woning, betekent geen inschrijving in de BRP, geen zorgverzekering, geen werk, geen sociale verzekering etc. Er is geen centraal meldpunt bij aankomst, een onzichtbare groep die vanzelfsprekend als zelfredzaam wordt beschouwd.

 

Remigranten zijn in verschillende groepen in te delen en iedere groep heeft zo zijn eigen obstakels te overwinnen.

  • Een gezin met kinderen
  • Partners (geregistreerd of niet) of alleenstaande
  • Nederlander met een buitenlandse partner (met of zonder kinderen)
  • Gepensioneerden
  • Expats en studenten

 

Centraal meldpunt overheidsdienstverlening

Maak hier melding van zaken met de Nederlandse (semi) overheid en andere essentiele dienstverleners, die verbetering behoeven, voor Nederlanders in het buitenland. Ook tips, oplossingen, goede ervaringen en geleerde lessen zijn welkom.

Wij gebruiken deze feedback om de dialoog aan te gaan met de desbetreffende instanties over deze meldingen. Zo werken we samen aan een betere dienstverlening en service. Samen houden we de instanties in Nederland scherp.

We kunnen helaas niet op alle meldingen persoonlijk reageren, echter uw feedback wordt altijd gelezen en verwerkt.

IND

Je werkt als Nederlandse expat in het buitenland. Je wilt terugkeren naar Nederland met je buitenlandse partner. Wat moet je regelen?

​Als je als Nederlandse expat met je buitenlandse partner terugkeert naar Nederland, gelden de normale regels voor verblijf bij partner.

Dit betekent dat je partner meestal een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) moet aanvragen. 

<< Meer info >>

 

Stichting Buitenlandse Partner

St Buitenlandse Partner heeft een zeer goed bezocht forum. Hier kun je met andere mensen discussiëren en informatie en ervaringen uitwisselen. De site biedt nieuws en voorziet nieuwe regelgeving van kanttekeningen.De site gebruikt geen 
jargon en ambtelijke taal. Meld je aan en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en eventuele wetswijzigingen of verandering in procedures.

<< Meer info >>

 

Chavez-Vilchez Arrest

Dankzij een recente ontwikkeling zijn er nieuwe mogelijkheden tot gezinshereniging in Nederland in situaties met minderjarige, Nederlandse kinderen. 

Het voordeel van de nieuwe ‘Chavez’-optie is dat er geen MVV-vereiste, inburgeringsvereiste of inkomensvereiste geldt. Deze optie kan dus uitkomst bieden waarin bijvoorbeeld de normale MVV-route geen mogelijkheden biedt, bijvoorbeeld vanwege de strenge inkomenseisen die hiervoor gelden.
 

 

Specifieke Facebook Groepen

De meest actieve groepen zijn:

Inburgeraars 2013 – 2020

Terug naar Nederland (remigratie/expat)

MVV tot naturalisatie

In deze groepen kan men informatie uitwisselen en tips geven en/of krijgen.

 

Wij ontvangen graag de ervaringen van terugkerende of teruggekeerde Nederlanders, de feedback zal gebruikt worden om de problemen kenbaar te maken bij de overheid.

Feedbackformulier remigratie/terugkeer

10 + 6 =

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This