Selecteer een pagina

In het kader van ons terugkeer project spreken wij met verschillende organisaties en instanties die direct of indirect te maken hebben met terugkerende Nederlanders. Een van die organisaties is Valente die wij graag aan jullie voor willen stellen. Het komt niet vaak voor, maar soms dreigen terugkerende Nederlanders op straat terecht te komen. Dit kan verschillende oorzaken hebben; zoals bijvoorbeeld het niet meer meer kunnen verblijven op een tijdelijk adres of het abrupt moeten vertrekken uit het buitenland om uiteenlopende redenen en dus onvoorbereid in Nederland aankomen, zonder sociaal vangnet.

Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang

Vereniging Valente maakt zich sterk voor kwetsbare mensen in onze samenleving, zoals dakloze mensen, slachtoffers van huiselijk geweld en cliënten in beschermd wonen. De branchevereniging vertegenwoordigt zo’n 70 lid-organisaties uit het hele land, verbindt duizenden professionals en zorgt voor een continue dialoog tussen branche, politiek, bestuur en maatschappij.

Dat doet zij onder meer door organisaties te adviseren, kennisdeling en ervaringsdeskundigheid te faciliteren en belanghebbenden te raadplegen en informeren. De belangenbehartiging is o.m. gericht op het creëren van gelijke rechten en toegang tot voorzieningen voor mensen die dat niet zelf lukt. Mede dankzij deze activiteiten wordt de stem van bijna honderdvijftigduizend cliënten gehoord. Op lokaal, regionaal én landelijk niveau.

Valente stelt het bewaken van het grondrecht op wonen en het leven in een veilige omgeving als haar belangrijkste taken. De vereniging maakt zich sterk voor groepen in de samenleving voor wie dat niet, of niet direct, binnen handbereik is.

Als verbindende schakel tussen partijen en belangen zorgt Valente ervoor dat professionele begeleiding en ondersteuning wordt geboden aan mensen die kampen met stevige psychische of psychosociale problemen, of die moeten leven onder dreiging van huiselijk geweld of uitbuiting. Mensen die dakloos zijn, of die vanuit een tijdelijke opname of detentie hun leven weer willen oppakken. Die geboden ondersteuning is structureel en gericht op een duurzame verbetering van elke afzonderlijke situatie. Daarbij hanteert de vereniging het fundamentele uitgangspunt dat ieder mens telt.

Website: www.valente.nl

Contact: info@valente.nl

 

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This