Selecteer een pagina

Ben jij gezinsmigrant die aan het inburgeren is? Of moet jouw partner zijn of haar inburgeringsdiploma halen als gezinsmigrant? Dan is jouw hulp nodig!

Onderzoeksbureau Significant Public onderzoekt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoe het gaat op de inburgeringsmarkt. Omdat het belangrijk is om het verhaal van inburgeraars hierin mee te nemen, spreken zij jou graag.

Significant Public organiseert 2 onlinebijeenkomsten waar zij met inburgeraars wil praten over hoe zij hun taalcursus hebben gekozen, wat hun ervaringen zijn met het inkopen van de cursus en de begeleiding van de gemeente.

Datum: woensdag 19 oktober of dinsdag 25 oktober

Tijdstip: 19.30 – 20.30 uur

Locatie: Online (MS Teams)

Taal tijdens de bijeenkomst: Engels

Als dank voor je deelname ontvang je na afloop van de bijeenkomst een VVV-bon ter waarde van €15,00.

Voor meer informatie en op je op te geven, mail naar monitor.inburgering@significant.nl

Are you currently working on your integration in the Netherlands (inburgering), attending Dutch language courses and your partner is a Dutch citizen? Your help is needed!

 Significant Public (consultancy) is doing a study commissioned by the Ministery of Social Affairs and Employment on how the “inburgeringsmarket” is currently functioning. Because it’s important to hear the voice of inburgeraars (in this case specifically ‘gezinsmigranten’), the researchers would like to speak with you.

There are two online meetings set up to speak with inburgeraars about how they choose their language school, what their experiences are with the purchase of the inburgeringscourse and the help and support of the municipality.

Date: Wednesday 19 October or Tuesday 25 October

Time: 19.30 – 20.30h

Location: Online (MS Teams)

Language spoken during meeting: English

To thank you for attending the meeting, you’ll receive a VVV Gift Card to the value of €15,00.

For more information and to sign up you can send an e-mail to monitor.inburgering@significant.nl

 

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This