Selecteer een pagina

Toch aftrek ziektekosten voor Nederduitse die geen kwalificerende buitenlands belastingplichtige is

Bron: Taxlive Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat Rechtbank Zeeland-West-Brabant het door het hof ontwikkelde stappenplan terecht heeft gevolgd. X heeft op grond van het EU-recht en de Schumacker-rechtspraak recht op de verleende vermindering in verband met de specifieke zorgkosten. X heeft de Nederlandse nationaliteit en woont in Duitsland. Zij geniet een AOW-uitkering (€ 14.978) en een […]

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This