Selecteer een pagina

Verschil in behandeling werkenden en niet-werkenden bij arbeidskorting levert geen verboden discriminatie op

Bron: Taxlive.nl Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het verschil in behandeling tussen werkenden en niet-werkenden bij toepassing van de arbeidskorting geen verboden discriminatie oplevert. Er is geen sprake van strijd met internationale verdragen. De inspecteur legt een IB-aanslag 2016 op aan X zonder toekenning van arbeidskorting. Het inkomen van X bestaat uit AOW en een pensioenuitkering. […]

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This