Selecteer een pagina

Zorg en Verzekeringen voor Nederlanders in het buitenland

Zorg voor Nederlanders die tijdelijk of permanent in het buitenland wonen

Ben ik verzekerd voor de zorgverzekering als ik in het buitenland woon?

Woont, werk of studeer je in het buitenland? Dan bepaalt jouw persoonlijke situatie of je in Nederland verzekerd blijft voor ziektekosten.

Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid

Ziektekostendekking binnen de EU

In de EU hangt het niet van uw nationaliteit, maar van uw economische situatie en uw woonplaats af welk land verantwoordelijk is voor uw sociale zekerheid en uw ziektekostenverzekering. Zorg dat u weet in welk land u verzekerd bent.

Voor meer informatie zie de website van Europa.eu

Wat is de woonlandfactor?

In het buitenland zijn de kosten voor zorg vaak lager dan in Nederland. Het ene land heeft namelijk een groter wettelijk zorgpakket dan het andere land. Soms is de zorg daardoor duurder. Maar meestal is de zorg in uw woonland juist goedkoper. De verhouding tussen de kosten in beide landen noemen we de woonlandfactor.

Met de woonlandfactor past het CAK de verdragsbijdrage aan op het niveau van de zorg in het woonland. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt ieder jaar opnieuw de woonlandfactor van de verdragslanden vast. Als de zorg in het woonland duurder wordt, stijgt ook de woonlandfactor. Men moet dan een hogere verdragsbijdrage betalen.

Meer informatie hierover https://www.hetcak.nl/woonlandfactor

Wet Langdurige Zorg (WLZ) en wonen in het buitenland

Wet langdurige zorg (WLZ) en wonen in het buitenland Volgens de Wet Langdurige Zorg ben je verzekerd voor deze wet, als:   Je ingezetene bent in Nederland (ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente) Dit betekent dat de persoon in kwestie inwoner van...

Lees meer
Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This